Potrzebujesz pomocy?

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i rezerwację towarów za pośrednictwem sieci Internet.

- do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania asortymentu, składania zamówień, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci internet, z systemem operacyjnym umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w rozdzielczości minimum XGA (1024x768) oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail

- zakazane jest umieszczanie przez użytkownika strony internetowej sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających dobre obyczaje lub służących rozsyłaniu spamu

- użytkownik sklepu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która w sposób celowy mogłaby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego

II. KONTO I REJESTRACJA

1. Złożenie zamówienia lub rezerwacji możliwe jest po zarejestrowaniu się korzystając z formularza: Rejestracja

2. Podczas rejestracji jak i w każdym innym miejscu naszego serwisu, gdzie do dokonania transakcji lub innych czynności wymagane są dane o użytkowniku - powinny one zostać udostępnione przez użytkownika poprawnie (zgodnie z opisami przy ramkach). Podanie błędnych lub niekompletnych danych może uniemożliwić dokończenie transakcji.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania lub usunięcia.

III. ZAMÓWIENIA, PRODUKTY, CENY

1. Zamówienia lub rezerwacje są przyjmowane na stronie sklep.gamestore.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod nr 515 101 210.

2. Zakupu można dokonać także w punkcie odbioru, których adresy znajdują się na stronie. W przypadku odbioru punkcie, zamówienie traktowane jest jako rezerwacja.

3. Po złożeniu zamówienia lub rezerwacji klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.

4. Realizacja zamówienia lub rezerwacji rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień lub rezerwacji płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta informacja o potwierdzeniu złożonego zamówienia lub rezerwacji i przyjęcia zamówienia lub rezerwacji do realizacji przez sklep,

b) w przypadku zamówień lub rezerwacji płatnych przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta informacja o potwierdzeniu złożonego zamówienia lub rezerwacji oraz po dotarciu przelewu opłacającego zamówienie lub rezerwację na konto sklepu i przyjęcia zamówienia lub rezerwacji do realizacji przez sklep.

5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.

6. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta.

7. Klient może wycofać złożone zamówienie lub rezerwację bezpośrednio na stronie internetowej.

8. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia lub rezerwacji i przyjęcia zamówienia lub rezerwacji do realizacji przez sklep. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Towar dostarczany jest przesyłką kurierską przez firmę, z którą współpracuje sklep. Sklep nie wysyła towaru Pocztą Polską. 

11. Przewidywany czas realizacji zamówienia lub rezerwacji wynosi 3 dni "robocze" - od momentu wpłynięcia na konto sklepu należności za zamówiony lub zarezerwowany towar lub 3 dni "robocze" od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia lub rezerwacji.

12. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni. Czas ten może ulec zmianie w przypadku, gdy towaru zamówionego przez Klienta nie ma w magazynach Sklepu. O powyższym Klient musi zostać poinformowany w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

13. W przypadku odbioru zamówienia w punkcie odbioru gamestore, zamówienie takie jest traktowane jako rezerwacja a do zawarcia umowy sprzedaży z klientem dochodzi w momencie wydania towaru i wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury bądź paragonu).

14. Zgodnie z informacjami podanymi na stronach naszego serwisu, przedstawiana na nich informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

15. Żadne promocje nie łączą się. Nie ma możliwości skorzystania z dodatkowych zniżek, w momencie kiedy dany produkt jest oferowany w promocyjnej cenie.

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione lub zarezerwowane towary:

- przy odbiorze: należność kurier.

- przelewem bankowym na konto sklepu.

- przelew online.

- karta płatnicza.

- odbiór osobisty rezerwacji w punkcie odbioru, po potwierdzeniu terminu dostępności.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Uwaga: Ceny produktu w punkcie odbioru mogą się różnić od cen w sklepie internetowym (w przypadku zakupów bez rezerwacji lub zamówienia).

2. Wszystkie wysyłki odbywają się poprzez firmę kurierską. Koszty wysyłki w Polsce:

- przesyłka kurierska 15zł (przy pobraniu 20zł).

3. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem, koszty wysyłek są ustalane indywidualnie.

4. Dane do przelewu za zakupy w Sklepie:

Bank BZWBK - numer konta: 51 1090 1870 0000 0001 0250 8990

Gamestore, ul. Działdowska 12, 01-184 Warszawa

IV. GWARANCJA I ZWROTY

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 odstąpić od niej bez podawania przyczyn. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu W sprawie odstąpień prosimy o kontakt z obsługą sklepu pod adresem e-mail kontakt@gamestore.pl

3. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy (zamawiającego/rezerwującego).

5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zastrzeżenia prawne:

- Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach naszego serwisu internetowego należą do ich właścicieli i użyte są wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Właścicielem sklepu gamestore jest firma:

Multimedia Intelligent Products sp. j.

siedziba: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

NIP 525-22-57-907, REGON 015340945

KRS: 0000278901 wpisany przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

PKD 46.90.Z, 52.61.Z

(adres korespondencyjny: 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 12)

3. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego gamestore - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.

4. Jednostkowa cena sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zawiera w sobie koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1
Polityka prywatności i cookies sklepu internetowego gamestore

Załącznik nr 2
Wzór odstąpienia od umowy